FOUNDERS

De dragers van De Uitdaging

Founders zijn bedrijven en organisaties uit Hof van Twente, die Betrokken Ondernemen belangrijk vinden. Zij stellen financiën beschikbaar voor de organisatie van de Hof van Twentse Uitdaging,
met als doel het verkleinen van de kloof tussen maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven.

De volgende organisaties zijn in 2017 Founder van de Hof van Twentse Uitdaging