WERKWIJZE

Hof van Twentse Uitdaging slaat bruggen

Voor de Hof van Twentse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de werkvorm van de Arnhemse Uitdaging. Deze werkvorm, ontwikkeld in Arnhem, is een groot succes en daarom ons voorbeeld.
De formule is simpel, maar sterk.

Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het facilitair team van de Hof van Twentse Uitdaging. Vervolgens leggen zij deze aanvragen voor aan de Matchgroep. Als zij de aanvraag accepteren, kijken ze vervolgens aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven zoeken we een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Hof van Twente via de Matchgroepen, levert de Hof van Twentse Uitdaging ook andere diensten. Zo organiseren we op 13 oktober 2017 voor de derde keer een Beursvloer.

Met het vormen van matches slaat de Hof van Twentse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.