Wat kan ik als maatschappelijke organisatie doen?

Vragen en bieden

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijke activiteiten. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciaal evenement of project dat u wilt realiseren. Of misschien wilt u een aanvraag doen voor materiaal of advies waaraan u dringend behoefte hebt.

Soms kunnen maatschappelijke organisaties niet alleen ontvanger, maar ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als zij aangeboden materiaal willen doorspelen naar andere stichtingen of verenigingen.

Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst van de Matchgroep indienen via het aanvraagformulier of aanbodformulier. Deze vergaderdata vindt u op de webpagina Agenda op deze site.