ACTIVITEITEN

Van idee tot realisatie

De Hof van Twentse Uitdaging maakt verbindingen tussen maatschappelijke organisaties met knelpunten op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen en het aanbod daarvoor vanuit lokale ondernemers en serviceclubs om deze knelpunten met gesloten beurs op te lossen. Maatschappelijke organisaties kunnen hierdoor gemakkelijker hun werk doen en de leefbaarheid in de lokale samenleving blijven ondersteunen.

Het team van Hof van Twentse Uitdaging heeft hiervoor de volgende activiteiten opgezet.

Matches maken
Een match kan onder andere tot stand komen door Directe Bemiddeling. Lokale stichtingen en verenigingen stellen hun vraag via de website. Voldoet de vraag aan het bevorderen van leefbaarheid (ter besluit aan de Matchgroep), dan wordt deze ingevuld door lokale ondernemers.

Structurele verbinding
Wil een bedrijf zich (structureel) als maatschappelijk betrokken ondernemer profileren, dan zoeken wij een vereniging, activiteit of project voor u, waar u zich aan kunt verbinden.

Beursvloer
De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend maatschappelijk evenement. Vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen en werknemers van bedrijven ontmoeten elkaar tijdens De Beursvloer. Mensen die normaal niet zo snel met elkaar in contact komen – met heel verschillende netwerken en achtergronden – blijken opeens veel voor elkaar te kunnen betekenen.

(Social) Return on Investment
Gaat u aanbesteden bij de gemeente en zoekt u besteding voor uw ROI (verplicht boven aanbesteedbedrag van € 200.000), neemt u dan contact op met ons. Wij kunnen een project voor u vinden dat bij uw bedrijf past en waarmee u voldoet aan de eisen aan ROI.